Bölüm Seçiniz: Ortopedi Genel Cerrahi

Karpal Tünel Sendromu

sdfssg

Karpal Tünel Sendromu

Zamanla  ağrılar devamlı hal alır ve bütün kola, omuz ve sırt bölgesine yayılabilir, başparmakta kuvvetsizlik başlar.

Tipik yakınmalar üzerine cerrahınız tarafından muayene ile konulan karpal tünel sendrom tanısı EMG ile desteklenir. EMG ölçümü nöroloji uzmanı tarafından yapılır ve sinir sıkışmasının aşamasını gösterir.

Henüz ilerlememiş olan bulgularda atel ve ilaç kullanımı gibi tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Ancak bu konservatif ( ameliyatsız) tedavi yöntemleri geçicidir ve nüks eder. Şikayetler gerilemez ve median sinirin kalıcı bir hasara uğrama riski varsa, tedavisi ameliyattır.

Ameliyat bölgesel anestezi (aksiller blok) altında yapılır, avuç içinden yapılan 4-5 santimlik kesi üzerinden sıkışmış olan sinir gevşetilir. Bu açık ameliyat yöntemin yanısıra uygun olan vakalarda kapalı „endoskopik“ ameliyat yöntemi mevcuttur. 90`lı senelerde Amerikadan yayılan bu endoskopik ameliyat tekniği Türkiyede olduğu gibi dünya çapında el cerrahlarının çoğunluğu tarafındanda tercih edilmemektedir. Açık ameliyatta gerekirse farklı cerrahi girişime geçilebilir, dokular net görülebilir ve ameliyat güvenli olur.

Cerrahi sonrası belirtiler çoğunlukla hızlı bir şekilde geriler, ileri derece sıkışmalarda birkaç hafta sürebilir.

Hasta ameliyat edildiği gün taburcu edilir, elini ve el bileğini 1 hafta sargıda tutarak parmaklarını hareket ettirebilir. Ameliyat sonrası 6 hafta boyunca el bileğini zorlamayarak günlük yaşamına dönebilir.